Właściciel i zarządca

Właściciel:

Centrum K Sp. z o.o.

Zarządca:

Mayland Real Estate Sp. z o.o.
ul. Puławska 427
02-801 Warszawa