Kontakt

Centrum Handlowe Krokus

Al. Gen. T. Bora - Komorowskiego 37

31-876 Kraków

e-mail: biuro@chkrokus.pl

Tel. 12 201 10 00  

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Iwona Sitko

Dyrektor ds. CH Krokus

Tel. 12 201 10 00

 

Hipermarket Auchan informacja:

Tel. 12 617 06 66

 

WYNAJEM :


Krótkoterminowym wynajmem stoisk i powierzchni handlowych oraz powierzchni reklamowych w Centrum Krokus zajmuje się Dyrekcja Centrum

e-mail: biuro@chkrokus.pl


DANE SPÓŁKI

Mayland Real Estate z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 427, 02-0801 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000012635, NIP 951117181, REGON 011632332, o kapitale zakładowym 881 242 000,00 zł