Kontakt

Centrum Handlowe Krokus

al. T. Bora - Komorowskiego 37

31-876 Kraków

tel. (12) 413-33-90

fax. (12) 413-33-92

e-mail: krakow@apsysgroup.pl

Hipermarket Auchan informacja:

tel. 12 617 06 66  

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Katarzyna Najdzik

Apsys Polska SA

Marketing Manager

Tel. 22 70 19 268

knajdzik@apsysgroup.pl 

WYNAJEM :

Centrum Krokus oferuje wynajem powierzchni handlowych oraz reklamowych. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani długoterminowym wynajmem powierzchni handlowej i lokali gastronomicznych prosimy o kontakt: 

Anna Klimkiewicz

tel: 22 70 19 105

e-mail:

Krótkoterminowym wynajmem stoisk i powierzchni handlowych oraz powierzchni reklamowych w Centrum Krokus zajmuje się Dyrekcja Centrum

tel: 12 413-33-90

e-mail: krakow@apsysgroup.pl


DANE SPÓŁKI

Apsys Management sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-867), przy Alei Jana Pawła II 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267, o numerze NIP: 521-30-21-282, REGON: 016027995, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych.